Price Range
  Manufacturers
  Special Promotions
  Category
  Home > Products > Books > Islamic Books > Hilmi Haniz Muhammad Fajar Faraidh Buku
  Hilmi Haniz Muhammad Fajar Faraidh Buku
  enlarge
  • NULL

  Hilmi Haniz Muhammad Fajar Faraidh Buku

  Add to Compare
  RM  23.00  20.00  
  Item details
  SKU: TW100048
  Weight: 500 grams
  Stock: Stock available

  Brand: ZB
    Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

  Ilmu Faraid ialah ilmu tertentu pembahagian harta pusaka bersih kepada setiap ahli waris yang berhak dengan kaedah-kaedah pengiraan yang tertentu.

  Dalam tajuk Pemahaman, penyusun memulakan tulisan dengan menghuraikan tentang pengenalan ilmu faraidh dan bab-bab yang seterusnya tanpa memasukkan operasi pengiraan bagi memudahkan pemahaman.

  Kemudian dalam tajuk Pengiraan, penulis mendahulukan dengan pengenalan pecahan dan operasi matematik yang berkaitan dengannya. Dalam tajuk ini penyusun menunjukkan operasi matematik bagi setiap bab dalam tajuk Pemahaman yang memerlukan operasi penghitungan.

  Buku ini sesuai buat mereka yang ingin mengetahui ilmu Faraidh secara umum dan sebagai asas untuk mendalaminya secara khusus.